Blogia
ACADE

ACADE XA É UNHA REALIDADE

Con data de 25-09-2007, ACADE queda inscrita legalmente no Rexistro de Asociacións Deportivas e Deportistas de Galicia, cos Estatutos ratificados e co seu nº de rexistro. Estamos dados de alta en UCA e en FGDI e en trámites para FGA e FGME.

0 comentarios